Οροι Χρησης

Generally

The following terms of use have been prepared by the owner of the site and determine the relationship between visitors and users of www.rra.gr (“website”) with the site. Please read our terms of use. If you do not agree, please do not use the site. If you use the site, you agree to the terms and conditions of use.

The site reserves the right to change the terms and conditions of this site without notice. For this reason, please read the Terms of Use and Privacy at any time you visit the site.

Terms of use

The content of the site may not be copied, reproduced, distributed, republished in any form without the prior written permission of its owner.

It is allowed to print and electronically store the content of the site for personal and private use but in no case for commercial exploitation.

Liability Disclaimer

Information and promotional material (including general information) of the website is for information purposes only. Website material in no way constitutes advice or encouragement for any act, and the site user should not make decisions solely on the content of the site. The site is not responsible for any damage or loss suffered by a user due to the information he has found on the website. he has found on the website. informationThe content of the site may be provided by third parties (brokers, users, and others), so its validity can not be controlled. can not be controlled.can not

Ο δικτυακός τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που προβάλλονται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την περιγραφή ενός ακινήτου, για οποιαδήποτε οικονομική ζημία προκληθεί από συναλλαγή στην αγορά ακινήτων. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι είναι καθαρός από ιούς, ή ότι τα links που υπάρχουν σε αυτόν είναι καθαρά από ιούς.

Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή και κατά περιόδους να μην είναι επίκαιρες ή σωστές. Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει επίκαιρες και ισχύουσες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

Υλικό τρίτων και διαφημίσεις

Ο δικτυακός τόπος περιέχει υλικό που υποβάλλεται από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή προκύψει από παράλειψη, λάθος ή ανακρίβεια υλικού που παρέχεται από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή με διαφημιζόμενο ή τρίτο αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα διέπεται από τους όρους συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μέλους και όχι του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσεις (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων.

Υλικό που υποβάλλεται στο δικτυακό τόπο

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο, του δίνετε αυτόματα το δικαίωμα και την άδεια να αναπαράγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία.

Νομοθεσία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Αγγλικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Copyright

Το περιεχόμενο και το δικαίωμα χρήσης σημάτων, λογοτύπων και οποιουδήποτε περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου. Ο ιδιοκτήτης ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου από τα γραφεία του στο Λονδίνο.

The use of the website and any dispute that may arise from it or the services provided fall within the exclusive jurisdiction of the courts of London accepted by the visitor, user or recipient of the services.

Agreement

The above terms of use constitute the agreement between the site and its users.