Οροι Χρησης

Γενικά

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου και καθορίζουν τη σχέση επισκεπτών και χρηστών του www.rra.gr («δικτυακός τόπος») με το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο. Εφόσον χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο.

 

Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί σε καμία μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του.

Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλά σε καμία περίπτωση για εμπορική εκμετάλλευση.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Το πληροφοριακό και διαφημιστικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων, γενικών πληροφοριών) του δικτυακού τόπου έχει μοναδικό σκοπό την πληροφόρηση. Το υλικό του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δε συνιστά συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη και ο χρήστης του δικτυακού τόπου δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενος μόνο στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης λόγω πληροφοριών που βρήκε στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δύναται να παρέχεται από τρίτους (μεσίτες, χρήστες, και άλλους), οπότε η εγκυρότητά του δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί.

Ο δικτυακός τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που προβάλλονται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την περιγραφή ενός ακινήτου, για οποιαδήποτε οικονομική ζημία προκληθεί από συναλλαγή στην αγορά ακινήτων. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι είναι καθαρός από ιούς, ή ότι τα links που υπάρχουν σε αυτόν είναι καθαρά από ιούς.

Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή και κατά περιόδους να μην είναι επίκαιρες ή σωστές. Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει επίκαιρες και ισχύουσες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

 

Υλικό τρίτων και διαφημίσεις

Ο δικτυακός τόπος περιέχει υλικό που υποβάλλεται από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή προκύψει από παράλειψη, λάθος ή ανακρίβεια υλικού που παρέχεται από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή με διαφημιζόμενο ή τρίτο αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα διέπεται από τους όρους συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μέλους και όχι του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσεις (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων.

 

Υλικό που υποβάλλεται στο δικτυακό τόπο

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο, του δίνετε αυτόματα το δικαίωμα και την άδεια να αναπαράγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία.

Νομοθεσία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Αγγλικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

 

Copyright

Το περιεχόμενο και το δικαίωμα χρήσης σημάτων, λογοτύπων και οποιουδήποτε περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου. Ο ιδιοκτήτης ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου από τα γραφεία του στο Λονδίνο.

Η χρήση του δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει εξ αυτής ή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Λονδινου την οποία αποδέχεται ο επισκέπτης, χρήστης ή αποδέκτης των υπηρεσιών.

 

Συμφωνία

Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και των χρηστών του.