Υπηρεσιες

Η RRA προσφέρει τρεις υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας. Επίσης, η RRA προσφέρει συνδρομητικό πακέτο για μεσίτες που χρησιμοποιούν συχνά τις υπηρεσίες της RRA.

 

Πακέτα Υπηρεσιών
 •    Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου
 •    Ακάλυπτες επιταγές
 •    Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια
 •    Αιτήσεις πτωχεύσεων / μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
 •    Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής / εξυγίανσης
 •    Κηρυχθείσες πτωχεύσεις
 •    Πλειστηριασμoύς ακινήτων, πλειστηριασμούς κινητών
 •    Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
 •    Έλεγχος διευρημένων βάσεων δεδομένων
 •    Έλεγχος μητρώου κλεμμένων ταυτοτήτων και διαβατηρίων
 •    Έλεγχος μισθού και εργοδότη
 •    Επικοινωνία με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη για συστάσεις

Απλό

€25

Plus

€30

Pro

€39

Στις τιμές δεν περιλαμβάνετε ο ΦΠΑ

 

Ξέρατε ότι...

Η RRA κάνει ανάλυση πολλαπλών πληροφοριών και βάσεων δεδομένων και επιστρέφει εκτίμηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς. Το πρωτοποριακό σύστημα δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον ενδιαφερόμενο ενοικιαστή με παράλληλη προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Η RRA αναλύει πάνω από 20 σημεία «επικινδυνότητας» και επιστρέφει αναλυτική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου ενοικιαστή. Παρόμοιες υπηρεσίες προστασίας ιδιοκτήτη που εφαρμόστηκαν στο εξωτερικό, αύξησαν τον ρυθμό ενοικίασης μέσω μεσιτικών γραφείων κατά 36%.