Ασφαλεια Δεδομενων

Τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στη λειτουργία της υπηρεσίας RRA συνοψίζονται παρακάτω:

 

Χρήση Δικτυακών Υποδομών Ασφαλείας

Το σύστημα RRA προστατεύεται από τις πλέον σύγχρονες υποδομές δικτυακής ασφάλειας που αποσκοπούν στον εντοπισμό και αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων καθώς και στον πλήρη έλεγχο και καταγραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων.

Κρυπτογραφημένη Μεταφορά Δεδομένων

Για τη μεταφορά των δεδομένων από τα συστήματα της RRA προς τον χρήστη χρησιμοποιούνται κατάλληλα πρωτόκολλα ώστε τα δεδομένα και γενικά το σύνολο της επικοινωνίας να παραμένει κρυπτογραφημένο έως και την παραλαβή τους από τον χρήστη. Έτσι η υπηρεσία προσφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης. Η κρυπτογράφηση είναι τουλάχιστον 128-bit και συνήθως 256-bit. Τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε τραπεζικές συναλλαγές καθώς και από κρατικές υπηρεσίες.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στην υπηρεσία χορηγείται μόνο μετά από τον έλεγχο και την επικύρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η πρόσβαση των χρηστών διενεργείται μόνο με χρήση Username & Password (κωδικός). Η RRA δε θα σας ρωτήσει ποτέ για τον κωδικό σας (password). Μόνο εσείς γνωρίζετε τους κωδικούς που έχετε δώσει.

Όλοι οι υπάλληλοι της RRA περνούν από αναλυτικό έλεγχο στοιχείων καθώς και ποινικού μητρώου ως αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ασφαλείς Πληρωμές

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα και με διαφάνεια, μέσω πιστωτικής κάρτας. H RRA δεν τηρεί καθόλου και με κανέναν τρόπο αρχείο με τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιούνται για αγορά πακέτων.