Πως Δουλευει

howitworks

Η αναφορά της RRA και το RRA Score

Για να παράγουμε την αναφορά της RRA, αξιοποιήσαμε τα στατιστικά φερεγγυότητας ενοικιαστών από Η.Π.Α. (FICO) και Ηνωμένο Βασίλειο (Credit Score). Χρησιμοποιώντας αυτά τα στατιστικά, τα προσαρμόσαμε στα Ελληνικά δεδομένα και παρήγαμε το RRA Score. Για να δείτε ένα παράδειγμα της αναφοράς που παράγει η RRA, παρακαλούμε πιέστε το κουμπί στα δεξιά.